Slide background

ANTYKOROZJA STALI I BETONU

Slide background

IZOLACJE PRZEMYSŁOWE I TERMOIZOLACJA

Slide background

METALIZACJA NATRYSKOWA

Slide background

ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE

Slide background

AUTOMATYKA

ul. L. Witkowskiego 2, 87-100 Toruń. Zakład Produkcyjny: ul. Wapienna 10
 

Zabezpieczenia ogniochronne / STRONA GŁÓWNA

Firma wykonał szereg zabezpieczeń PPOŻ konstrukcji stalowych obiektów handlowych, biurowych oraz przemysłowych.

Jednym z głównych producentów, z których rozwiązań korzystamy, jest firma Carboline Polska Sp. z o.o., producent m.in. systemu Flame Stal. Flame Stal to farba ogniochronna na bazie modyfikowanych żywic, tiksotropowa, jednoskładnikowa. Pod wpływem wysokich temperatur Flame Stal ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury podłoża stalowego. Farbę nakłada się na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozją farbą podkładową lub na przygotowane do tego powierzchnie ocynkowane. System ogniochronny Flame Stal tworzy elastyczną i wytrzymałą mechanicznie ochronę , odporną na działanie wilgoci, wody kondensacyjnej oraz czynników atmosferycznych, w tym atmosfery przemysłowej Jako warstwa pęczniejąca w zestawach z odpowiednimi farbami podkładowymi i nawierzchniowymi jest stosowana do ognioochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych pracujących na zewnętrz lub wewnątrz obiektów w tym powierzchni ocynkowanych.

Firma nasza posiada stosowne cenrtyfikaty potwierdzające nasze umiejętności w zakresie stosowania tego związania (posiadamy ważną Licencje Wykonawcy Systemu Flame Stal).

Kategorie agresywności korozyjnej wg PN-ISO 12944 cz. 2 od C1 do C5M. Klasa odporności ogniowej wynosi od R-15 do R-90.

Od 01.01.2016 roku nasza firma posiada również Certyfikat zezwalający na nakładanie pęczniejących farb ogniochronnych serii Firetex FX znanego producenta Sherwin Williams.

PLiki do pobrania:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Przykłady naszych robót:

  • Dworzec PKP Elbląg zabezpieczenie ogniowe konstukcji stalowej dachu
  • zabezpieczenia Ogniochronne konstrukcji stalowej Centrum Handlowego Działdowo
  • Latkowo -konstrukcja hangaru śmigłowców Wojsko
  • Basen Olsztyn
  • Basen Bydgoszcz Szpital Onkologi
  • Hala sportowa Warszawa
  • Hala Sportowa Nidzica
  • Hala sportowa Zła Wieś Wielka
  • Multiplex Bytom
  • Sala Gimnastyczna Rypin
Powrót

Skontaktuj się z nami:

 
ENERGON Sp. z o.o.
ul. Wapienna 10
(budynek po ZRUG SA)
87-100 Toruń
+48 56 651 37 47
energon@energon.torun.pl
Licznik odwiedzin strony: 56784